Anunt angajare

Primăria comunei Costeștii din Vale organizează, la sediul său din comuna Costeștii din Vale, str. Crinului, nr. 448 A, județul Dâmbovița, concurs în data de 16 aprilie 2018, orele 10:00 proba scrisă, iar în data de 18 aprilie, orele 11:00 interviul, pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante :

1. Inspector, cls. I, grad profesional asistent, la Compartimentul financiar-contabil;

2. Referent, cls. III, grad profesional asistent, la Compartimentul Financiar – contabil;

3. Inspector, cls. I, grad profesional debutant, la Compartimentul IT;

Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

1. Inspector, cls. I, grad profesional asistent, la Compartimentul financiar-contabil;

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt :

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licența sau echivalentă in domeniul științelor economice ;

– vechime minimă 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice;

– cunoștințe operare calculator – nivel avansat.

2. Referent, cls. III, grad profesional asistent, la Compartimentul Financiar – contabil;

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt :

– Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime minimă 6 luni in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

– cunostințe operare calculator – nivel mediu.

3. Inspector, cls. I, grad profesional debutant, la Compartimentul IT;

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

– Studii universitare de de licență sau echivalentă in domeniul Matematică – Mecanică, Matematică – Informatică;

– cunoștințe operare calculator – nivel avansat.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 28 Martie 2018 , la sediul Primăriei Comunei Costeștii din Vale ,din comuna Costeștii din Vale , str. Crinului , nr. 448 A județul Dâmbovita ;

Relații suplimentare pot fi obținute zilnic între orele 8:30 – 16:30 la Primăria Costeștii din Vale, la telefon 0245/717 025 si 0733/049 885, persoană de contact – Popescu Niță Adrian – secretar comuna Costeștii din Vale, județul Dâmbovita .

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea functiilor publice vacante de Inspector, clasa I,

grad profesional asistent si referent, clasa III, grad profesional asistent la Compartimentul Financiar Contabil

– Constitutia Romaniei ;

– Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr. 188/1999, statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr. 7/2004, privind codul de conduita al functionarilor publici;

– Legea nr. 227/ 2015, privind Codul fiscal;

– Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscala;

– Legea nr. 273/2006, legea finantelor publice locale;

– Legea 85/2014, lege privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea functiei publice vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul IT

– Constitutia Romaniei;

– Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr. 188/1999, statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr. 7/2004, privind codul de conduita al functionarilor publici;

– Hotararea Guvernului nr. 271/2013 pentru aprobarea Strategiei de securitate cibernetica a Romaniei si a Planului de actiune la nivel national privind implementarea Sistemului national de securitate cibernetica;

– Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Sisteme de operare Unix si Windows, Gheorghe Dodescu, Aurel Vasilescu, Bogdan Oancea, Editura Economica – 2003;

– Retele de calculatoare, Tanenbaum Andrews, 2003, Byblos , Tg. Mures ;

– Retele locale de calculatoare – Proiecte si administrare, Munteanu Adrian, Valerica Greavu, Polirom, 2006;

– PC – Depanare si modernizare, Scott Mueller, Teora, Editia IV, 2003;

– Stii sa utilizezi calculatorul? 700 de teste pentru obtinerea Permisului European de Conducere a Computerului, Ana Dulu, Casa de Editura Anderco – 2003;

– Sisteme informatice – analiza, proiectare si implementare – Editura Economica – 2003, Ion Lungu, Gheorghe Sabau, Manole Velicanu.