2020

HCL 3 din 07.01.2020 – privind aprobarea executiei bugetare a comunei Costestii din Vale la data de 31.03.2019 , 30.06.2019 , 30.09.2019 si 31.12.2019 , precum si inchiderea exercitiului bugetar pentru anul 2019

HCL 1 din 07.01.2020 – privind rectificarea bugetului local pe trim. IV , anul 2019


2019

HCL 44 din 12.12.2019 – privind rectificarea bugetului local pe trim. IV , anul 2019

HCL 43 din 28.11.2019 – privind rectificarea bugetului local pe trim. IV , anul 2019

HCL 41 din 28.11.2019 – privind aprobarea caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire privind organizarea si desfasurarea licitatiei privind concesionarea terenului avand categoria de folosinta curti , constructii , in suprafata de 44.400 m 2 ( 4,40 ha ) , proprietate privata a comunei Costestii din Vale , situat in extravilanul comunei Costestii din Vale , tarla 57 , parcela 238/8

HCL 40 din 28.11.2019 – privind realizarea studiului de fezabilitate , pentru investitia „Infiintare retea alimentare cu gaze naturale in comuna Costestii din Vale , judet Dambovita”

HCL 38 din 28.11.2019 – privind aprobarea structurii retelei scolare de pe raza comunei Costestii din Vale , pentru anul scolar 2020 / 2021

HCL 34 din 21.10.2019 – privind trecerea drumului comunal DC 69 A din domeniul public al UAT Costestii din Vale in domeniul public al judetului Dambovita si declararea drumului din bun de interes local in bun de interes public judetean

HCL 33 din 21.10.2019 – privind rectificarea bugetului local pe trim. IV , anul 2019

HCL 31 din 19.09.2019 – privind rectificarea bugetului local pe trim. III , anul 2019

HCL 30 din 19.09.2019 – privind modificarea elementelor de identificare ale pozitiei nr. 82, din inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costestii din Vale

HCL 29 din 05.09.2019 – privind aprobarea incheierii unui protocol de administrare in comun , pana la receptia la terminarea lucrarilor pentru sectoarele de drumuri locale , realizate in asociere cu Consiliul Judetean Dambovita , respectiv pentru obiectivul de investitie „Modernizare strazi in comuna Costestii din Vale , judetul Dambovita”

HCL 28 din 05.09.2019 – privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport scolar

HCL 25 din 20.08.2019 – privind rectificarea bugetului local pe trim. III , anul 2019

HCL 24 din 18.07.2019 – privind rectificarea bugetului local pe trim. III , anul 2019

HCL 23 din 16.07.2019 – privind includerea in domeniul privat al comunei Costestii din Vale a unor suprafete de teren intravilan situate in comuna Costestii din Vale , judetul Dambovita si aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al localitatii

HCL 22 din 03.07.2019 – privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG nr. 114/2018 . dupa incheierea contractelor de achizitie publica , privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie “ Infiintare retea canalizare in comuna Costestii din Vale , judetul Dambovita”

HCL 21 din 03.07.2019 – privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG nr. 114/2018 . dupa incheierea contractelor de achizitie publica , privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie “ Construire gradinita cu 2 grupe , anexa si imprejmuire , sat Maruntisu , comuna Costestii din Vale , judetul Dambovita”

HCL 20 din 03.07.2019 – privind rectificarea bugetului local pe trim. III , anul 2019

HCL 19 din 30.06.2019 – privind rectificarea bugetului local pe trim. II , anul 2019

HCL 19 din 03.06.2019 – privind aprobarea studiului de oportunitate , a concesiunii si a documentatiei de atribuire privind terenul avand categoria de folosinta pasune , in suprafata de 100.000 m 2 ( 10 ha ) , proprietate privata a comunei Costestii din Vale , situat in extravilanul comunei Costestii din Vale

HCL 17 din 15.05.2019 – privind imputernicirea primarului UAT Costestii din Vale cu privire la infiintarea unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara intre UAT Costestii din Vale , UAT Produlesti si UAT Matasaru , pentru infiintarea si derularea proiectului de investitie „Sistem de alimentare cu gaze naturale in comuna Costestii din Vale , judet Dambovita” .

HCL 16 din 13.04.2019 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai proiectului „Construire gradinita cu 2 grupe , anexa si imprejmuire , sat Maruntisu , comuna Costestii din Vale , judetul Dambovita ”, precum si aprobarea cofinantarii

HCL 15 din 13.04.2019 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai proiectului„ INFIINTARE RETEA CANALIZARE IN COMUNA COSTESTII DIN VALE , JUDETUL DAMBOVITA ”precum si aprobarea cofinantarii”

HCL 14 din 13.04.2019 – PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
AL COMUNEI COSTESTII DIN VALE PE ANUL 2019

HCL 10 din 30.03.2019 – privind aprobarea asocierii comunei Costestii din Vale , prin Consiliului local Costestii din Vale cu judetul Dambovita , prin Consiliul Judetean Dambovita, in vederea realizarii obiectivului „MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA COSTESTII DIN VALE , JUDETUL DAMBOVITA ”precum si aprobarea indicatori tehnico-economici

HCL 8 din 30.01.2019 – privind aprobarea preturilor / tarifelor la apa potabila produsa , transportata si distribuita beneficiarilor din comuna Costestii din Vale , precum si pentru inchiderea tuturor cismelelor stradale

HCL 7 din 30.01.2019 – privind aprobarea programului de activitate pe anul 2019 al bibliotecii comunale I.C. Vissarion

HCL 6 din 30.01.2019 – privind aprobarea raportului privind activitatea bibliotecii comunale in anul 2018

HCL 5 din 30.01.2019 – privind aprobarea cotizaţiei datorată la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa››

HCL 4 din 30.01.2019 – privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2019

HCL 3 din 30.01.2019 – privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Costestii din Vale , judeţul Dambovita

HCL 2 din 30.01.2019 – privind aprobarea validarii mandatelor de consilier local, pentru un numar de 2 consilieri locali

HCL 1 din 30.01.2019 – privind aprobarea incetarii mandatelor de consilier local, pentru un numar de 2 consilieri locali