ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către NAPOLEON MARIOARA Nr. rol 1
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 1, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 56.00 5.00 51.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 90.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1994, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 55.00      
    anexă corp principal, supr.: 12.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1995, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 49.00 4.00 45.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 700.00 m², supr. neocupată: 598.00 m² 41.00      
    teren intravilan,arabil zona c,rang:4/, supr.: 4000.00 m², T:0, P:-, L:- 8.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 115.00 9.00 106.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume NAPOLEON MARIOARA
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către DUMITRU GHEORGHE+TH Nr. rol 2
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 2, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 36.00 3.00 33.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 58.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1997, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 35.00      
    anexă corp principal, supr.: 10.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1997, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 182.00 18.00 164.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme 1601 ><= 2000 cm3 - AUDI A4 / sm: 052951 ss: - 1896 cm3 182.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 228.00 21.00 207.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume DUMITRU GHEORGHE+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către VISAN IOANA -ILIE PETRICA Nr. rol 3
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 4, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 41.00 4.00 37.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 54.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1992, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 34.00      
    anexă corp principal, supr.: 10.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1993, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
    anexă corp principal, supr.: 32.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1992, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 6.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 917.00 91.00 826.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme 2001 ><= 2600 cm3 - BMW / sm: 37753061 ss: - 2171 cm3 803.00      
    autoturisme <= 1600 cm3 - DACIA / sm: 0083164 ss: - 1397 cm3 57.00      
    autoturisme <= 1600 cm3 - RENAULT CLIO / sm: FARA ss: VF1CBOSOF20366510 - 1390 cm3 57.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 968.00 95.00 873.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume VISAN IOANA -ILIE PETRICA
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către PETRE COSTEL+TH Nr. rol 4
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 4A, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 323.00 32.00 291.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 509.25 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2014, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 310.00      
    anexă corp principal, supr.: 72.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2011, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 13.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 65.00 6.00 59.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - OPEL VECTRA / sm: 02DD8132 ss: - 1598 cm3 65.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 153.00 15.00 138.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 1542.00 m², supr. neocupată: 1542.00 m² 90.00      
    teren curte, supr. totală: 987.25 m², supr. neocupată: 406.00 m² 58.00      
    teren intravilan,arabil zona c,rang:4/, supr.: 855.00 m², T:0, P:-, L:- 2.00      
    teren intravilan,arabil zona c,rang:4/, supr.: 1593.00 m², T:0, P:-, L:- 3.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 551.00 53.00 498.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume PETRE COSTEL+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către DUMITRU LUCIAN+TH Nr. rol 5
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 5, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 33.00 3.00 30.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 54.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1994, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 33.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 43.00 3.00 40.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume DUMITRU LUCIAN+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către DUMITRU ARTEMIZA+TH Nr. rol 6
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 6, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 64.00 6.00 58.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 94.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1991, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 57.00      
    anexă corp principal, supr.: 30.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1992, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
    anexă corp principal, supr.: 26.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1991, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 5.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 182.00 18.00 164.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme 1601 ><= 2000 cm3 - OPEL ZAFIRA / sm: W0L0TGF7532070946 ss: - 1995 cm3 182.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 154.00 15.00 139.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 2642.00 m², supr. neocupată: 2492.00 m² 154.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 410.00 39.00 371.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume DUMITRU ARTEMIZA+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către GRIGORE MARIAN+TH Nr. rol 7
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 7, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 11.00 1.00 10.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 70.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1968, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 10.00      
    anexă corp principal, supr.: 6.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1968, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 46.00 4.00 42.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 760.00 m², supr. neocupată: 684.00 m² 44.00      
    teren intravilan,arabil zona c,rang:4/, supr.: 1158.00 m², T:0, P:-, L:- 2.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 67.00 5.00 62.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume GRIGORE MARIAN+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către STOICA TRAIAN Nr. rol 8
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 8, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 49.00 4.00 45.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 88.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1984, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 48.00      
    anexă corp principal, supr.: 11.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1984, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 2116.00 211.00 1905.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - DACIA LOGAN / sm: D035040 ss: - 1461 cm3 65.00      
    autoturisme 2601 ><= 3000 cm3 - AUDI A5 / sm: 033638 ss: WAUZZZ8T6AA073205 - 2698 cm3 2043.00      
    motociclete, tricicluri, cvadricicluri <= 1600 cmc - MOBRA / sm: 7602094 ss: - 50 cm3 8.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 31.00 3.00 28.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 500.00 m², supr. neocupată: 401.00 m² 29.00      
    teren intravilan,arabil zona c,rang:4/, supr.: 1166.00 m², T:0, P:-, L:- 2.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 2206.00 218.00 1988.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume STOICA TRAIAN
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către URSARU GHEORGHE +1290 PJ Nr. rol 10
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 11, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 284.00 28.00 256.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 21.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1995, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 13.00      
    clădire corp principal, supr.: 21.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2001, fără instalații, nerezidențială, cotă 2.00 - 252.00      
    clădire corp principal, supr.: 43.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1956, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 18.00      
    anexă corp principal, supr.: 19.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1956, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 114.00 11.00 103.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - DACIA BERLINA / sm: UUILSDAAH32217667 ss: - 1390 cm3 57.00      
    autoturisme <= 1600 cm3 - HYUNDAI / sm: E997355 ss: - 1399 cm3 57.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 40.00 4.00 36.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 650.00 m², supr. neocupată: 567.00 m² 38.00      
    teren intravilan,arabil zona c,rang:4/, supr.: 763.00 m², T:0, P:-, L:- 2.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 448.00 43.00 405.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume URSARU GHEORGHE +1290 PJ
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către STOICA MANAFU Nr. rol 11
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 11, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 9.00 0.00 9.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 54.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1962, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 8.00      
    anexă corp principal, supr.: 21.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1965, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 164.00 16.00 148.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme 1601 ><= 2000 cm3 - OPEL ASTRA / sm: 84696 ss: - 1688 cm3 164.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 41.00 4.00 37.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 700.00 m², supr. neocupată: 625.00 m² 41.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 224.00 20.00 204.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume STOICA MANAFU
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către STOICA IONEL Nr. rol 12
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 13, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 5.00 0.00 5.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 26.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1970, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 5.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 949.00 94.00 855.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme 2001 ><= 2600 cm3 - AUDI A4 / sm: 1 ss: WAUZZZ8E73A261171 - 2496 cm3 949.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 45.00 4.00 41.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 8000.00 m², T:0, P:-, L:- 45.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 29.00 2.00 27.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 500.00 m², supr. neocupată: 474.00 m² 29.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 1038.00 100.00 938.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume STOICA IONEL
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către ILIE VASILICA+TH +1465 Nr. rol 13
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 14, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 17.00 1.00 16.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 23.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1973, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 13.00      
    clădire corp principal, supr.: 23.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1973, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 4.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 25.00 2.00 23.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 4550.00 m², T:0, P:-, L:- 25.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 26.00 2.00 24.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 450.00 m², supr. neocupată: 404.00 m² 26.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 78.00 5.00 73.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume ILIE VASILICA+TH +1465
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către STOICA ELEONORA+TH Nr. rol 15
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 14, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 21.00 2.00 19.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 20.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1974, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 11.00      
    clădire corp principal, supr.: 53.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1972, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 10.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 29.00 2.00 27.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 500.00 m², supr. neocupată: 427.00 m² 29.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 60.00 4.00 56.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume STOICA ELEONORA+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către SIMA ION+TH Nr. rol 16
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 15, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 93.00 9.00 84.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 119.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2012, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 72.00      
    clădire corp principal, supr.: 32.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1996, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 19.00      
    clădire corp principal, supr.: 15.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1940, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 122.00 12.00 110.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - NISSAN ALMERA / sm: 379081 ss: SJNBAAN16U2690341 - 1497 cm3 65.00      
    autoturisme <= 1600 cm3 - FIAT ALBEA / sm: 4059364 ss: ZFA17800006459700 - 1368 cm3 57.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 24.00 2.00 22.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 390.00 m², supr. neocupată: 224.00 m² 23.00      
    teren intravilan,arabil zona c,rang:4/, supr.: 250.00 m², T:0, P:-, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 249.00 23.00 226.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume SIMA ION+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către MAXINESE GEORGETA Nr. rol 19
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 18, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 235.00 23.00 212.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 28.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1959, fără instalații, nerezidențială, cotă 2.00 - 235.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 346.00 34.00 312.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme 1601 ><= 2000 cm3 - OPEL ZAFIRA / sm: FARA ss: W0L0TGF7532025577 - 1796 cm3 164.00      
    autoturisme 1601 ><= 2000 cm3 - TOYOTA PICNIC / sm: 2615393 ss: - 1998 cm3 182.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 14.00 1.00 13.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/-t.e., supr.: 2523.00 m², T:13/3, P:91, L:- 14.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 605.00 58.00 547.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume MAXINESE GEORGETA
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către CONSTANTIN ELENA+TH Nr. rol 20
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 19, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 15.00 1.00 14.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 32.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1960, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 14.00      
    anexă corp principal, supr.: 9.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1962, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 25.00 1.00 24.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume CONSTANTIN ELENA+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către STOICA IOAN Nr. rol 21
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 20, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 5.00 0.00 5.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 21.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1956, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 3.00      
    anexă corp principal, supr.: 29.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1960, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 45.00 4.00 41.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 8000.00 m², T:0, P:-, L:- 45.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 54.00 5.00 49.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 930.00 m², supr. neocupată: 880.00 m² 54.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 114.00 9.00 105.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume STOICA IOAN
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către LUPU MARIN Nr. rol 22
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 21, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 28.00 2.00 26.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 5000.00 m², T:0, P:-, L:- 28.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 1.00 0.00 1.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren intravilan,arabil zona c,rang:4/, supr.: 250.00 m², T:0, P:-, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 39.00 2.00 37.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume LUPU MARIN
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către NAE ALEXANDRU Nr. rol 23
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 22, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 171.00 17.00 154.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - DACIA1300 / sm: 133734 ss: - 1289 cm3 57.00      
    autoturisme <= 1600 cm3 - DACIA 1310 L / sm: 088009 ss: - 1397 cm3 57.00      
    autoturisme <= 1600 cm3 - DACIA1310 / sm: 051764 ss: - 1397 cm3 57.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 181.00 17.00 164.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume NAE ALEXANDRU
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către CRACIUN VASILICA ,CRACIUN MIOREL, DUMITRU VASILICA Nr. rol 24
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 23, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 14.00 1.00 13.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 2500.00 m², T:0, P:-, L:- 14.00      
total general 14.00 1.00 13.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume CRACIUN VASILICA ,CRACIUN MIOREL, DUMITRU VASILICA
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către DUMITRU FLORIN Nr. rol 25
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 24, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 25.00 2.00 23.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 58.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1957, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 25.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 29.00 2.00 27.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 500.00 m², supr. neocupată: 442.00 m² 29.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 64.00 4.00 60.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume DUMITRU FLORIN
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către MANOLACHE JUSTIN Nr. rol 26
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 25, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 31.00 3.00 28.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 64.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1964, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 27.00      
    anexă corp principal, supr.: 16.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1965, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
    anexă corp principal, supr.: 27.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1964, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 3.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 8.00 0.00 8.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    motociclete, tricicluri, cvadricicluri <= 1600 cmc - MOTOSCUTER PIAGGIO / sm: GM4928CMB ss: - 49 cm3 8.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 28.00 2.00 26.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 5000.00 m², T:0, P:-, L:- 28.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 30.00 3.00 27.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 516.00 m², supr. neocupată: 409.00 m² 30.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 107.00 8.00 99.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume MANOLACHE JUSTIN
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către SANDU SANDA+TH Nr. rol 27
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 26, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 19.00 1.00 18.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 34.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1969, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 19.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 28.00 2.00 26.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 5046.00 m², T:0, P:-, L:- 28.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 15.00 1.00 14.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 234.00 m², supr. neocupată: 200.00 m² 14.00      
    teren intravilan,arabil zona c,rang:4/, supr.: 220.00 m², T:0, P:-, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 72.00 4.00 68.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume SANDU SANDA+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către IAMANDI TUDOREL+TH Nr. rol 28
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 27, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 240.00 24.00 216.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 20.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1996, fără instalații, nerezidențială, cotă 2.00 - 240.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 57.00 5.00 52.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - SKODA FABIA / sm: 035216 ss: - 1397 cm3 57.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 53.00 5.00 48.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/-t.e., supr.: 9500.00 m², T:-, P:-, L:- 53.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 360.00 34.00 326.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume IAMANDI TUDOREL+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către DUMITRU CONSTANTIN+TH +616 TE Nr. rol 29
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 28, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 100.00 10.00 90.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 44.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1992, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 27.00      
    clădire corp principal, supr.: 110.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1999, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 67.00      
    anexă corp principal, supr.: 36.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1999, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 6.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 65.00 6.00 59.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - VOLKSWAGEN GOLF / sm: 214287 ss: - 1598 cm3 65.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 65.00 6.00 59.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 1120.00 m², supr. neocupată: 930.00 m² 65.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 240.00 22.00 218.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume DUMITRU CONSTANTIN+TH +616 TE
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către MITREA EMANOIL DEF.MITREA MARIOARA+TH Nr. rol 30
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 29, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 33.00 3.00 30.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 72.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1935, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 31.00      
    anexă corp principal, supr.: 19.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1936, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 58.00 5.00 53.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 10420.00 m², T:0, P:-, L:- 58.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 30.00 3.00 27.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 500.00 m², supr. neocupată: 409.00 m² 29.00      
    teren intravilan,arabil zona c,rang:4/, supr.: 485.00 m², T:0, P:-, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 131.00 11.00 120.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume MITREA EMANOIL DEF.MITREA MARIOARA+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către BOGHIU ANGELA Nr. rol 31
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 31, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 46.00 4.00 42.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 72.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2000, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 44.00      
    clădire corp principal, supr.: 12.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1968, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 56.00 5.00 51.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 352.00 m², supr. neocupată: 268.00 m² 21.00      
    teren curte, supr. totală: 600.00 m², supr. neocupată: 600.00 m² 35.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 112.00 9.00 103.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume BOGHIU ANGELA
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către NAE NICOLAE Nr. rol 32
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 32, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 28.00 2.00 26.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 5000.00 m², T:0, P:-, L:- 28.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 2.00 0.00 2.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren intravilan,arabil zona c,rang:4/, supr.: 962.00 m², T:0, P:-, L:- 2.00      
total general 30.00 2.00 28.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume NAE NICOLAE
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către URSARU ILEANA Nr. rol 33
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 32, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
AMENZI CIRCULATIE 150.00 0.00 150.00 21.21.02.06
termen 31.12
    amenzi circulatieP.V.: NO/19267 din 24.09.2018, RATB 150.00      
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 47.00 4.00 43.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 105.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1956, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 45.00      
    anexă corp principal, supr.: 14.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1956, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 41.00 4.00 37.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - OPEL CORSA -G / sm: 19X12610 ss: W0L0XCF6824281687. - 973 cm3 41.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 20.00 2.00 18.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 3500.00 m², T:0, P:-, L:- 20.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 53.00 5.00 48.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 900.00 m², supr. neocupată: 781.00 m² 53.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 321.00 15.00 306.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume URSARU ILEANA
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către VASILE ANGELA Nr. rol 34
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 33, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 11.00 1.00 10.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 32.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1989, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 6.00      
    anexă corp principal, supr.: 28.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1989, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 5.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 14.00 1.00 13.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 200.00 m², supr. neocupată: 140.00 m² 12.00      
    teren intravilan,arabil zona c,rang:4/, supr.: 800.00 m², T:0, P:-, L:- 2.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 35.00 2.00 33.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume VASILE ANGELA
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către VASILE EMIL+TH Nr. rol 35
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 34, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 6.00 0.00 6.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 32.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1996, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 6.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 16.00 0.00 16.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume VASILE EMIL+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către PAVEL GHERGHINA+TH Nr. rol 36
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 35, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 31.00 3.00 28.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 74.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1955, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 31.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 26.00 2.00 24.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 448.00 m², supr. neocupată: 374.00 m² 26.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 67.00 5.00 62.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume PAVEL GHERGHINA+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către LUPU IORGU Nr. rol 37
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 36, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 122.00 12.00 110.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - OPEL ZAFIRA / sm: FARA SERIE ss: W0L0TGF7532051696 - 1598 cm3 65.00      
    autoturisme <= 1600 cm3 - SEAT CORDOBA VARIO / sm: 297356 ss: - 1390 cm3 57.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 1.00 0.00 1.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren intravilan,arabil zona c,rang:4/, supr.: 225.00 m², T:0, P:-, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 133.00 12.00 121.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume LUPU IORGU
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către CRACIUN ILIE Nr. rol 38
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 37, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 9.00 0.00 9.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 61.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1950, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 9.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 65.00 6.00 59.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - OPEL ASTRA / sm: 20AJ7285 ss: WOLOTGF4815112625 - 1598 cm3 65.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 27.00 2.00 25.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 450.00 m², supr. neocupată: 389.00 m² 26.00      
    teren intravilan,arabil zona c,rang:4/-t.i., supr.: 457.00 m², T:4, P:110, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 111.00 8.00 103.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume CRACIUN ILIE
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către DUMITRU ANTONETA-DUMITRU ION+TH Nr. rol 40
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 39, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 22.00 2.00 20.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 40.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1978, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 22.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 57.00 5.00 52.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - CITROEN C3 PLURIEL / sm: 4445812 ss: VF7HBKFVB28020646 - 1360 cm3 57.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 31.00 3.00 28.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 5650.00 m², T:0, P:-, L:- 31.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 20.00 2.00 18.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 350.00 m², supr. neocupată: 310.00 m² 20.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 140.00 12.00 128.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume DUMITRU ANTONETA-DUMITRU ION+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către LUPU EUGENIA+TH Nr. rol 41
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 18.00 1.00 17.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 30.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1992, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 18.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 16.00 1.00 15.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 250.00 m², supr. neocupată: 220.00 m² 15.00      
    teren intravilan,arabil zona c,rang:4/, supr.: 350.00 m², T:0, P:-, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 44.00 2.00 42.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume LUPU EUGENIA+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către CRACIUN ION+TH+43 Nr. rol 42
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 41, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 38.00 3.00 35.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 70.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1978, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 38.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 43.00 4.00 39.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 727.00 m², supr. neocupată: 657.00 m² 43.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 91.00 7.00 84.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume CRACIUN ION+TH+43
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către CRACIUN GHEORGHE Nr. rol 43
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 14.00 1.00 13.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 32.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1955, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 14.00      
total general 14.00 1.00 13.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume CRACIUN GHEORGHE
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către DUMITRU MIRCEA(DUMITRU TRANDAFIRA) Nr. rol 44
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 43, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
AMENZI CIRCULATIE 65.00 0.00 65.00 21.21.02.06
termen 31.12
    amenzi circulatieP.V.: R 18/646785 din 10.12.2018, CNAIR 65.00      
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 77.00 7.00 70.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 39.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1993, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 24.00      
    clădire corp principal, supr.: 111.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1964, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 47.00      
    anexă corp principal, supr.: 50.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1964, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 6.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 122.00 12.00 110.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - TOYOTA / sm: 8566383 ss: VNKKD3D380A474542 - 1497 cm3 65.00      
    autoturisme <= 1600 cm3 - TOYOTA YARIS / sm: D018493 ss: VNKKC12390A018334 - 1364 cm3 57.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 303.00 30.00 273.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 54400.00 m², T:0, P:-, L:- 303.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 139.00 13.00 126.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 2200.00 m², supr. neocupată: 2000.00 m² 129.00      
    teren intravilan,arabil zona c,rang:4/, supr.: 4828.00 m², T:0, P:-, L:- 10.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 716.00 62.00 654.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume DUMITRU MIRCEA(DUMITRU TRANDAFIRA)
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către STOICA VERGILIA Nr. rol 46
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 42, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 27.00 2.00 25.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 42.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1967, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 17.00      
    anexă corp principal, supr.: 16.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1969, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
    anexă corp principal, supr.: 24.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2000, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 4.00      
    anexă corp principal, supr.: 20.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1999, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 3.00      
    anexă corp principal, supr.: 16.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1968, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 57.00 5.00 52.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - DACIA LOGAN / sm: UD74089 ss: - 1390 cm3 57.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 94.00 7.00 87.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume STOICA VERGILIA
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către NITU VASILE NITU MIHAELA GEORGETA Nr. rol 48
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 46, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 39.00 3.00 36.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 89.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1964, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 36.00      
    anexă corp principal, supr.: 17.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1996, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 3.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 8.00 0.00 8.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    motociclete, tricicluri, cvadricicluri <= 1600 cmc - BT49QT-9 / sm: 08517560 ss: - 49 cm3 8.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 40.00 4.00 36.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 7168.00 m², T:0, P:-, L:- 40.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 32.00 3.00 29.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 804.00 m², supr. neocupată: 698.00 m² 31.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 710.00 m², T:0, P:-, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 129.00 10.00 119.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume NITU VASILE NITU MIHAELA GEORGETA
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către STAN PARASCHIV Nr. rol 49
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 47, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 46.00 4.00 42.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 92.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1945, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 37.00      
    anexă corp principal, supr.: 20.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2005, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 3.00      
    anexă corp principal, supr.: 24.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1945, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 3.00      
    anexă corp principal, supr.: 15.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1990, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 3.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 182.00 18.00 164.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme 1601 ><= 2000 cm3 - AUDI A4 / sm: 0 ss: WAUZZZ8K3BA093355 - 1968 cm3 182.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 61.00 6.00 55.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 11000.00 m², T:0, P:-, L:- 61.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 31.00 3.00 28.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 787.00 m², supr. neocupată: 636.00 m² 30.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 270.00 m², T:0, P:-, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 330.00 31.00 299.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume STAN PARASCHIV
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către NAE MIHAI Nr. rol 50
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 48, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 16.00 1.00 15.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 40.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 2012, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 8.00      
    clădire corp principal, supr.: 15.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1987, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 8.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 40.00 4.00 36.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 1040.00 m², supr. neocupată: 985.00 m² 40.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 66.00 5.00 61.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume NAE MIHAI
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către GHEORGHE MANDRUT Nr. rol 52
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 80.00 8.00 72.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 130.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1998, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 75.00      
    anexă corp principal, supr.: 10.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2000, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
    anexă corp principal, supr.: 20.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2000, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 3.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 364.00 36.00 328.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme 1601 ><= 2000 cm3 - AUDI A4 / sm: 080544 ss: WAUZZZ8E57A111839 - 1896 cm3 182.00      
    autoturisme 1601 ><= 2000 cm3 - BMW 320 D / sm: FARA SERIE ss: WBAAS710X0CH46010 - 1995 cm3 182.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 454.00 44.00 410.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume GHEORGHE MANDRUT
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către GHEORGHE MANDRUT+TH,GHEORGHE VASILICA(GHEORGHE FRANT ) Nr. rol 53
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 49, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 65.00 6.00 59.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 73.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1968, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 30.00      
    clădire corp principal, supr.: 60.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2008, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 35.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 164.00 16.00 148.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme 1601 ><= 2000 cm3 - BMW (NITU CONSTANTIN-1920430460025) / sm: 80818084 ss: WBACG51080AM02621 - 1795 cm3 164.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 33.00 3.00 30.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 844.00 m², supr. neocupată: 711.00 m² 32.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 200.00 m², T:0, P:-, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 272.00 25.00 247.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume GHEORGHE MANDRUT+TH,GHEORGHE VASILICA(GHEORGHE FRANT )
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către RADUCANU MARIN+TH Nr. rol 54
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 50, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 49.00 4.00 45.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 44.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1983, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 23.00      
    clădire corp principal, supr.: 40.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2012, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 23.00      
    anexă corp principal, supr.: 19.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1983, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 3.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 22.00 2.00 20.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 4000.00 m², T:0, P:-, L:- 22.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 40.00 4.00 36.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 1040.00 m², supr. neocupată: 937.00 m² 40.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 121.00 10.00 111.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume RADUCANU MARIN+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către ILIE DUMITRU Nr. rol 55
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 51, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 28.00 2.00 26.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 65.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1956, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 26.00      
    anexă corp principal, supr.: 16.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1957, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 28.00 2.00 26.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 5050.00 m², T:0, P:-, L:- 28.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 11.00 1.00 10.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 266.00 m², supr. neocupată: 185.00 m² 10.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 700.00 m², T:0, P:-, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 77.00 5.00 72.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume ILIE DUMITRU
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către STOICA NICOLAE+TH Nr. rol 56
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 52, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 15.00 1.00 14.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 28.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1978, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 15.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 182.00 18.00 164.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme 1601 ><= 2000 cm3 - VOLKSWAGEN PASSAT / sm: A15213 ss: - 1896 cm3 182.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 19.00 1.00 18.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 500.00 m², supr. neocupată: 472.00 m² 19.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 226.00 20.00 206.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume STOICA NICOLAE+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către STOICA FLORICA(DEF STOICA NICOLAE)+TH Nr. rol 57
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 53, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 34.00 3.00 31.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 84.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1967, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 34.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 28.00 2.00 26.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 4973.00 m², T:0, P:-, L:- 28.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 19.00 1.00 18.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 500.00 m², supr. neocupată: 416.00 m² 19.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 91.00 6.00 85.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume STOICA FLORICA(DEF STOICA NICOLAE)+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către IAMANDI VASILE Nr. rol 58
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 54, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 41.00 4.00 37.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 78.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1968, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 32.00      
    clădire corp principal, supr.: 16.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1998, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 9.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 17.00 1.00 16.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 451.00 m², supr. neocupată: 357.00 m² 17.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 68.00 5.00 63.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume IAMANDI VASILE
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către STOICA ALEXANDRU+TH Nr. rol 59
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 55, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 16.00 1.00 15.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 35.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1958, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 14.00      
    anexă corp principal, supr.: 20.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1958, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 11.00 1.00 10.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 269.00 m², supr. neocupată: 214.00 m² 10.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 300.00 m², T:0, P:-, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 37.00 2.00 35.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume STOICA ALEXANDRU+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către BURUIANA GEORGE ION+TH Nr. rol 60
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 56, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 8.00 0.00 8.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 20.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1958, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 8.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 65.00 6.00 59.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - DAEWOO CIELO / sm: 132716R ss: KLATF19Y15D070636 - 1498 cm3 65.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 19.00 1.00 18.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 500.00 m², supr. neocupată: 480.00 m² 19.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 102.00 7.00 95.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume BURUIANA GEORGE ION+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către LUPU ION Nr. rol 61
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 57, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 19.00 1.00 18.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 48.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1957, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 19.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 8.00 0.00 8.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 1460.00 m², T:8/8, P:33, L:- 8.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 12.00 1.00 11.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 290.00 m², supr. neocupată: 242.00 m² 11.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 250.00 m², T:0, P:-, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 49.00 2.00 47.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume LUPU ION
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către CRACIUN ELIZA+TH Nr. rol 62
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 58, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 41.00 4.00 37.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 75.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1978, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 39.00      
    anexă corp principal, supr.: 10.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1980, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 19.00 1.00 18.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 510.00 m², supr. neocupată: 425.00 m² 19.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 70.00 5.00 65.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume CRACIUN ELIZA+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către CRACIUN MARIANA (CRACIUN CONSTANTIN) Nr. rol 63
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 59, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 32.00 3.00 29.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 24.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1980, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 4.00      
    clădire corp principal, supr.: 48.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2012, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 28.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 14.00 1.00 13.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 368.00 m², supr. neocupată: 296.00 m² 14.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 56.00 4.00 52.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume CRACIUN MARIANA (CRACIUN CONSTANTIN)
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către LEMNARU AUREL (VLADULESCU FLOAREA) Nr. rol 64
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 60, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 29.00 2.00 27.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 36.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1978, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 19.00      
    clădire corp principal, supr.: 16.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2010, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 9.00      
    anexă corp principal, supr.: 12.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1980, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 39.00 2.00 37.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume LEMNARU AUREL (VLADULESCU FLOAREA)
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către STOICA FLOREA+TH Nr. rol 65
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 61, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 11.00 1.00 10.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 54.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1978, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 9.00      
    anexă corp principal, supr.: 12.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1978, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 21.00 2.00 19.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 558.00 m², supr. neocupată: 492.00 m² 21.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 42.00 3.00 39.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume STOICA FLOREA+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către IAMANDI CONSTANTIN+TH Nr. rol 66
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 62, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 29.00 2.00 27.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 64.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1962, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 26.00      
    anexă corp principal, supr.: 23.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1962, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 3.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 271.00 27.00 244.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme 1601 ><= 2000 cm3 - AUDI A4 / sm: 004100 ss: - 1968 cm3 182.00      
    autoturisme <= 1600 cm3 - DACIA SOLENZA / sm: UB17886 ss: UU1R5A71653460844 - 1390 cm3 57.00      
    autoturisme <= 1600 cm3 - DAEWOO TICO / sm: 911696 ss: KLY3S11BDXC617490 - 796 cm3 32.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 58.00 5.00 53.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/-t.e., supr.: 4313.00 m², T:8/13, P:137, L:- 24.00      
    teren extravilan,arabil zona a/-t.e., supr.: 2500.00 m², T:8/7, P:193, L:- 14.00      
    teren extravilan,arabil zona a/-t.e., supr.: 3670.00 m², T:8/11, P:119, L:- 20.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 20.00 2.00 18.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 517.00 m², supr. neocupată: 430.00 m² 20.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 388.00 36.00 352.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume IAMANDI CONSTANTIN+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către DUMITRU CONSTANTA+TH Nr. rol 67
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 63, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 20.00 2.00 18.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 50.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1964, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 20.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 36.00 3.00 33.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 6436.00 m², T:13/3, P:92, L:- 36.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 39.00 3.00 36.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 434.00 m², supr. neocupată: 434.00 m² 17.00      
    teren curte, supr. totală: 550.00 m², supr. neocupată: 500.00 m² 21.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 580.00 m², T:4, P:85/1, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 105.00 8.00 97.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume DUMITRU CONSTANTA+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către DEF.VASILE GHEORGHE+TH (VASILE ANICA) Nr. rol 68
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 64, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 3.00 0.00 3.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 24.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1965, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 3.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 20.00 2.00 18.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 517.00 m², supr. neocupată: 493.00 m² 20.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 33.00 2.00 31.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume DEF.VASILE GHEORGHE+TH (VASILE ANICA)
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către LUPU ELENA Nr. rol 69
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 65, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 9.00 0.00 9.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 20.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1996, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 4.00      
    clădire corp principal, supr.: 36.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1947, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 5.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 12.00 1.00 11.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 300.00 m², supr. neocupată: 244.00 m² 11.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/-t.i., supr.: 300.00 m², T:4, P:83/1, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 31.00 1.00 30.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume LUPU ELENA
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către CALIN ELENA (CALIN DUMITRU )+TH Nr. rol 70
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 66, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 43.00 4.00 39.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 50.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1954, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 20.00      
    clădire corp principal, supr.: 40.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1990, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 23.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 380.00 38.00 342.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    motociclete, tricicluri, cvadricicluri <= 1600 cmc - JL 50NQT-5 MASCOT / sm: 080412233 ss: - 50 cm3 8.00      
    autoturisme 1601 ><= 2000 cm3 - BMW 320 D / sm: 83885678 ss: WBAAS71080PR87196 - 1995 cm3 182.00      
    motociclete, tricicluri, cvadricicluri <= 1600 cmc - COUGAR / sm: 07070094 ss: - 49 cm3 8.00      
    autoturisme 1601 ><= 2000 cm3 - AUDI A4 / sm: 185678 ss: WAUZZZ8E32A294957 - 1896 cm3 182.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 12.00 1.00 11.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 298.00 m², supr. neocupată: 208.00 m² 11.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 250.00 m², T:0, P:-, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 445.00 43.00 402.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume CALIN ELENA (CALIN DUMITRU )+TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către CRACIUN ALEXANDRA Nr. rol 71
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 67, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 42.00 4.00 38.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 77.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1986, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 40.00      
    anexă corp principal, supr.: 12.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1986, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 14.00 1.00 13.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 2500.00 m², T:0, P:-, L:- 14.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 14.00 1.00 13.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 348.00 m², supr. neocupată: 259.00 m² 13.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 200.00 m², T:0, P:-, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 80.00 6.00 74.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume CRACIUN ALEXANDRA ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către CRACIUN ELENA+TH Nr. rol 72
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 68, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 9.00 0.00 9.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 60.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1939, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 8.00      
    anexă corp principal, supr.: 12.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1940, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 8.00 0.00 8.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    motociclete, tricicluri, cvadricicluri <= 1600 cmc - MOPED APRIUA / sm: 240126 ss: - 49 cm3 8.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 38.00 3.00 35.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 967.00 m², supr. neocupată: 895.00 m² 37.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 250.00 m², T:0, P:-, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 65.00 3.00 62.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume CRACIUN ELENA+TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către CRACIUN MARIAN Nr. rol 73
sat COSTESTII DIN VALE, strada CURCUBEULUI, nr. 69, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 9.00 0.00 9.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 40.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1990, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 8.00      
    anexă corp principal, supr.: 20.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1990, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 19.00 0.00 19.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume CRACIUN MARIAN ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către IAMANDI CRINU Nr. rol 74
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 70, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 6.00 0.00 6.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 26.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1960, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 4.00      
    anexă corp principal, supr.: 16.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1960, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 53.00 5.00 48.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 9500.00 m², T:0, P:-, L:- 53.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 15.00 1.00 14.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 392.00 m², supr. neocupată: 350.00 m² 15.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 84.00 6.00 78.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume IAMANDI CRINU ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către MIHAI DORIN+TH Nr. rol 75
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 71, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 21.00 2.00 19.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 30.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1965, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 4.00      
    clădire corp principal, supr.: 30.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2011, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 17.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 21.00 2.00 19.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 560.00 m², supr. neocupată: 500.00 m² 21.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 52.00 4.00 48.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume MIHAI DORIN+TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către DUMITRU MARIA (DUMITRU ION) Nr. rol 76
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 72, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 31.00 3.00 28.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 58.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1960, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 23.00      
    clădire corp principal, supr.: 12.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1993, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 7.00      
    anexă corp principal, supr.: 18.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1970, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 22.00 2.00 20.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 550.00 m², supr. neocupată: 462.00 m² 21.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 400.00 m², T:0, P:-, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 63.00 5.00 58.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume DUMITRU MARIA (DUMITRU ION) ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către IAMANDI MARIA (MARIN CONSTANTIN)+TH Nr. rol 77
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 73, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 41.00 4.00 37.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 24.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1985, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 4.00      
    clădire corp principal, supr.: 60.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2012, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 35.00      
    anexă corp principal, supr.: 24.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1980, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 15.00 1.00 14.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 378.00 m², supr. neocupată: 270.00 m² 14.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 302.00 m², T:0, P:-, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 66.00 5.00 61.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume IAMANDI MARIA (MARIN CONSTANTIN)+TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către ILIE IONEL Nr. rol 78
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 74, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 45.00 4.00 41.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 74.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1997, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 43.00      
    anexă corp principal, supr.: 4.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1999, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
    anexă corp principal, supr.: 4.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1998, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 21.00 2.00 19.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 559.00 m², supr. neocupată: 477.00 m² 21.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 76.00 6.00 70.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume ILIE IONEL ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către CRACIUN MIOREL Nr. rol 79
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 75, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
AMENZI CIRCULATIE 1450.00 0.00 1450.00 21.21.02.06
termen 31.12
    amenzi circulatieP.V.: PDBX/233343 din 29.10.2018, IPJ DB S RUTIER 1160.00      
    amenzi circulatieP.V.: PDBX/235245 din 02.11.2018, PP ODOBESTI 290.00      
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 48.00 4.00 44.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 28.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1997, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 16.00      
    clădire corp principal, supr.: 56.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1985, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 29.00      
    anexă corp principal, supr.: 16.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2000, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 3.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 22.00 2.00 20.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 546.00 m², supr. neocupată: 446.00 m² 21.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 500.00 m², T:0, P:-, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 1530.00 6.00 1524.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume CRACIUN MIOREL ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către TUDOR PETRE Nr. rol 80
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 76, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 10.00 1.00 9.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 40.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1977, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 7.00      
    anexă corp principal, supr.: 16.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1980, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
    anexă corp principal, supr.: 9.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1980, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 27.00 2.00 25.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 699.00 m², supr. neocupată: 634.00 m² 27.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 47.00 3.00 44.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume TUDOR PETRE ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către GHEORGHE PETRE Nr. rol 81
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 77, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 47.00 4.00 43.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 46.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1997, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 27.00      
    clădire corp principal, supr.: 20.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1998, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 12.00      
    clădire corp principal, supr.: 40.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1980, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 7.00      
    anexă corp principal, supr.: 16.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1985, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 182.00 18.00 164.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme 1601 ><= 2000 cm3 - WOLKSWAGEN 7M / sm: FARA SERIE ss: WVWZZZ7MZ3V045748 - 1896 cm3 182.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 39.00 3.00 36.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 500.00 m², supr. neocupată: 500.00 m² 19.00      
    teren curte, supr. totală: 520.00 m², supr. neocupată: 398.00 m² 20.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 278.00 25.00 253.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume GHEORGHE PETRE ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către DUMITRU CONSTANTIN+TH Nr. rol 82
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 78, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 41.00 4.00 37.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 45.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2012, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 26.00      
    clădire corp principal, supr.: 35.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1964, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 14.00      
    anexă corp principal, supr.: 12.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1965, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 17.00 1.00 16.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 3000.00 m², T:0, P:-, L:- 17.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 28.00 2.00 26.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 745.00 m², supr. neocupată: 653.00 m² 28.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 96.00 7.00 89.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume DUMITRU CONSTANTIN+TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către DUMITRU GHEORGHE Nr. rol 83
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 79, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 21.00 2.00 19.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 40.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1979, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 21.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 23.00 2.00 21.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 600.00 m², supr. neocupată: 560.00 m² 23.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 54.00 4.00 50.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume DUMITRU GHEORGHE ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către STOICA LIVIU Nr. rol 85
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 81, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 23.00 2.00 21.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 45.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1977, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 23.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 27.00 2.00 25.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 700.00 m², supr. neocupată: 655.00 m² 27.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 60.00 4.00 56.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume STOICA LIVIU ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către BARBU MIHAI Nr. rol 86
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 82, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 34.00 3.00 31.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 18.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1968, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 7.00      
    clădire corp principal, supr.: 46.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2010, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 27.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 44.00 3.00 41.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume BARBU MIHAI ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către COVACI NICOLAE Nr. rol 87
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 83, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 36.00 3.00 33.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 48.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2013, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 28.00      
    clădire corp principal, supr.: 32.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1961, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 4.00      
    clădire corp principal, supr.: 16.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1987, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 3.00      
    anexă corp principal, supr.: 6.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1966, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 22.00 2.00 20.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 544.00 m², supr. neocupată: 442.00 m² 21.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 650.00 m², T:0, P:-, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 68.00 5.00 63.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume COVACI NICOLAE ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către DEF.NAE MARIA (NAE MIHAI)+TH Nr. rol 88
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 84, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 14.00 1.00 13.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 32.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1945, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 13.00      
    anexă corp principal, supr.: 15.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1966, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 26.00 2.00 24.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 500.00 m², supr. neocupată: 453.00 m² 19.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 3895.00 m², T:0, P:-, L:- 7.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 50.00 3.00 47.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume DEF.NAE MARIA (NAE MIHAI)+TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către MOLDOVEANU GHEORGHE Nr. rol 89
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 42.00 4.00 38.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 92.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1947, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 37.00      
    anexă corp principal, supr.: 20.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1970, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
    anexă corp principal, supr.: 36.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1967, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 4.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 125.00 12.00 113.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 22500.00 m², T:0, P:-, L:- 125.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 48.00 4.00 44.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 1120.00 m², supr. neocupată: 972.00 m² 43.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 3081.00 m², T:0, P:-, L:- 5.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 225.00 20.00 205.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume MOLDOVEANU GHEORGHE ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către ILIE FLORIN (ILIE MARIA)+TH Nr. rol 90
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 86, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
AMENZI CIRCULATIE 400.00 0.00 400.00 21.21.02.06
termen 31.12
    amenzi circulatieP.V.: PDBY/45817 din 07.10.2018, SECTIA 13 TITU 400.00      
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 6.00 0.00 6.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 37.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1942, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 5.00      
    anexă corp principal, supr.: 16.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1942, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 33.00 3.00 30.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 5900.00 m², T:0, P:-, L:- 33.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 40.00 4.00 36.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 1000.00 m², supr. neocupată: 947.00 m² 38.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 1057.00 m², T:0, P:-, L:- 2.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 489.00 7.00 482.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume ILIE FLORIN (ILIE MARIA)+TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către DEF.LIXANDRU GHEORGHE (LIXANDRU VALERIU) Nr. rol 91
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 87, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 36.00 3.00 33.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 75.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1965, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 30.00      
    anexă corp principal, supr.: 24.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2000, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 4.00      
    anexă corp principal, supr.: 18.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1967, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
    anexă corp principal, supr.: 8.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1965, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 239.00 23.00 216.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - DACIA SOLENZA / sm: UB13623 ss: - 1390 cm3 57.00      
    autoturisme 1601 ><= 2000 cm3 - VOLKSWAGEN GOLF / sm: 555764 ss: WVWZZZ1KZ5P073217 - 1896 cm3 182.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 37.00 3.00 34.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 6600.00 m², T:0, P:-, L:- 37.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 44.00 4.00 40.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 904.00 m², supr. neocupată: 779.00 m² 35.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 5200.00 m², T:0, P:-, L:- 9.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 366.00 33.00 333.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume DEF.LIXANDRU GHEORGHE (LIXANDRU VALERIU) ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către LIXANDRU AURICA (DEF.LIXANDRU ION) Nr. rol 92
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 88, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 20.00 2.00 18.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 42.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1947, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 17.00      
    anexă corp principal, supr.: 16.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1947, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
    anexă corp principal, supr.: 10.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1985, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 73.00 7.00 66.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - DACIA LOGAN / sm: D027350 ss: - 1461 cm3 65.00      
    motociclete, tricicluri, cvadricicluri <= 1600 cmc - KD50QT-8 / sm: 075002961 ss: - 49 cm3 8.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 72.00 7.00 65.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 13000.00 m², T:0, P:-, L:- 72.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 27.00 2.00 25.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 701.00 m², supr. neocupată: 633.00 m² 27.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 202.00 18.00 184.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume LIXANDRU AURICA (DEF.LIXANDRU ION) ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către CRACIUN MIOREL Nr. rol 93
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 89, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 5.00 0.00 5.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 16.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1960, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
    clădire corp principal, supr.: 16.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 2013, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 3.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 27.00 2.00 25.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 4800.00 m², T:0, P:-, L:- 27.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 27.00 2.00 25.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 716.00 m², supr. neocupată: 684.00 m² 27.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 69.00 4.00 65.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume CRACIUN MIOREL ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către COSTACHE IONEL+TH Nr. rol 94
sat COSTESTII DIN VALE, strada CAVALERILOR, nr. 90, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 21.00 2.00 19.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 20.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1964, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 3.00      
    clădire corp principal, supr.: 24.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1996, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 14.00      
    anexă corp principal, supr.: 20.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1979, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 3.00      
    anexă corp principal, supr.: 8.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1985, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 42.00 4.00 38.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 500.00 m², supr. neocupată: 428.00 m² 19.00      
    teren curte, supr. totală: 600.00 m², supr. neocupată: 600.00 m² 23.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 73.00 6.00 67.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume COSTACHE IONEL+TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către ILIE ION+50 LEI Nr. rol 95
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 91, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 58.00 5.00 53.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 49.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2010, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 28.00      
    clădire corp principal, supr.: 24.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2013, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 14.00      
    clădire corp principal, supr.: 24.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1994, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 5.00      
    clădire corp principal, supr.: 16.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2013, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 9.00      
    anexă corp principal, supr.: 12.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2012, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 68.00 5.00 63.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume ILIE ION+50 LEI ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către CRACIUN MIRCEA Nr. rol 96
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 92, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 33.00 3.00 30.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 70.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1964, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 28.00      
    anexă corp principal, supr.: 32.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1980, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 5.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 122.00 12.00 110.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - DACIA1310 / sm: 260691 ss: - 1289 cm3 57.00      
    autoturisme <= 1600 cm3 - OPEL ZAFIRA / sm: 2044894 ss: - 1598 cm3 65.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 36.00 3.00 33.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 6500.00 m², T:0, P:-, L:- 36.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 19.00 1.00 18.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 400.00 m², supr. neocupată: 298.00 m² 15.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 975.00 m², T:0, P:-, L:- 2.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 1200.00 m², T:0, P:-, L:- 2.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 220.00 19.00 201.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume CRACIUN MIRCEA ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către BIDU GHEORGHE (BADU RADA) Nr. rol 97
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 93, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 19.00 1.00 18.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 48.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1967, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 19.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 14.00 1.00 13.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 2500.00 m², T:0, P:-, L:- 14.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 35.00 3.00 32.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 829.00 m², supr. neocupată: 781.00 m² 32.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 1500.00 m², T:0, P:-, L:- 3.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 78.00 5.00 73.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume BIDU GHEORGHE (BADU RADA) ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către BIDU GHEORGHE Nr. rol 98
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 93, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 52.00 5.00 47.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 42.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1990, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 24.00      
    clădire corp principal, supr.: 48.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1967, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 19.00      
    anexă corp principal, supr.: 12.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1980, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
    anexă corp principal, supr.: 16.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1985, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
    anexă corp principal, supr.: 28.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1990, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 5.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 73.00 7.00 66.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - OPEL ASTRA G- CC / sm: FARA ss: W0L0TGF4845065196 - 1598 cm3 65.00      
    motociclete, tricicluri, cvadricicluri <= 1600 cmc - BT50QT-9 / sm: 7521953 ss: - 49 cm3 8.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 22.00 2.00 20.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 576.00 m², supr. neocupată: 430.00 m² 22.00      
total general 147.00 14.00 133.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume BIDU GHEORGHE ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către ANTON MARIA Nr. rol 99
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 94, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 19.00 1.00 18.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 45.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1963, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 18.00      
    anexă corp principal, supr.: 6.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1979, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 12.00 1.00 11.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 2100.00 m², T:0, P:-, L:- 12.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 40.00 4.00 36.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 500.00 m², supr. neocupată: 500.00 m² 19.00      
    teren curte, supr. totală: 500.00 m², supr. neocupată: 449.00 m² 19.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 1350.00 m², T:0, P:-, L:- 2.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 81.00 6.00 75.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume ANTON MARIA ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către PANDELE ELEONORA Nr. rol 100
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 95, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 37.00 3.00 34.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 78.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1957, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 32.00      
    anexă corp principal, supr.: 32.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1980, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 5.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 42.00 4.00 38.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 7500.00 m², T:0, P:-, L:- 42.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 29.00 2.00 27.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 741.00 m², supr. neocupată: 631.00 m² 28.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 300.00 m², T:0, P:-, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 118.00 9.00 109.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume PANDELE ELEONORA ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către CONSTANTIN NASTASE+TH Nr. rol 101
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 96, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 64.00 6.00 58.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 112.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1980, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 58.00      
    anexă corp principal, supr.: 12.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1990, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
    anexă corp principal, supr.: 36.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1985, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 5.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 74.00 6.00 68.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume CONSTANTIN NASTASE+TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către CRACIUN COSTICA+TH Nr. rol 102
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 97, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 45.00 4.00 41.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 77.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1978, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 40.00      
    anexă corp principal, supr.: 16.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1995, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
    anexă corp principal, supr.: 28.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1980, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 4.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 57.00 5.00 52.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - DACIA SOLENZA / sm: UA65334 ss: UU1R5A71533358648 - 1390 cm3 57.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 12.00 1.00 11.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 321.00 m², supr. neocupată: 200.00 m² 12.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 124.00 10.00 114.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume CRACIUN COSTICA+TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către CRACIUN MIHAI (CRACIUN STOICA) Nr. rol 103
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 98, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 41.00 4.00 37.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 87.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1959, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 35.00      
    anexă corp principal, supr.: 40.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1980, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 6.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 164.00 16.00 148.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme 1601 ><= 2000 cm3 - OPEL VECTRA / sm: 20M80857 ss: - 1796 cm3 164.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 13.00 1.00 12.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 315.00 m², supr. neocupată: 188.00 m² 12.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 250.00 m², T:0, P:-, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 228.00 21.00 207.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume CRACIUN MIHAI (CRACIUN STOICA) ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către STOICA LUMINITA (STOICA VASILE ) Nr. rol 104
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 99, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 30.00 3.00 27.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 46.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1996, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 27.00      
    anexă corp principal, supr.: 19.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1999, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 3.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 19.00 1.00 18.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 499.00 m², supr. neocupată: 434.00 m² 19.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 59.00 4.00 55.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume STOICA LUMINITA (STOICA VASILE ) ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către CRACIUN VASILICA+TH Nr. rol 105
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 100, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 4.00 0.00 4.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 24.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1960, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 3.00      
    anexă corp principal, supr.: 20.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1970, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 10.00 1.00 9.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 229.00 m², supr. neocupată: 185.00 m² 9.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 300.00 m², T:0, P:-, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 24.00 1.00 23.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume CRACIUN VASILICA+TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către MARIA DAN+TH Nr. rol 106
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 101, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 13.00 1.00 12.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 60.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1991, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 12.00      
    anexă corp principal, supr.: 16.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1990, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 65.00 6.00 59.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - RENAULT CLIO / sm: DO66216 ss: - 1461 cm3 65.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 22.00 2.00 20.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 576.00 m², supr. neocupată: 500.00 m² 22.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 110.00 9.00 101.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume MARIA DAN+TH
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către DUMITRU VIOREL+TH Nr. rol 107
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 102, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
AMENZI CIRCULATIE 290.00 0.00 290.00 21.21.02.06
termen 31.12
    amenzi circulatieP.V.: PDBX/204129 din 18.10.2018, POL MUN TGV 290.00      
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 18.00 1.00 17.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 32.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1991, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 18.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 57.00 5.00 52.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - DACIA SOLENZA / sm: UA84348 ss: UU1R5A71543396783 - 1390 cm3 57.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 19.00 1.00 18.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 461.00 m², supr. neocupată: 429.00 m² 18.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 500.00 m², T:2, P:34/1, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 394.00 7.00 387.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume DUMITRU VIOREL+TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către ILIE VASILE+TH Nr. rol 108
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 103, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 7.00 0.00 7.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 35.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1992, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 7.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 19.00 1.00 18.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 500.00 m², supr. neocupată: 500.00 m² 19.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 36.00 1.00 35.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume ILIE VASILE+TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către GHEORGHE GHEORGHE Nr. rol 109
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 104, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 8.00 0.00 8.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 41.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1970, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 7.00      
    anexă corp principal, supr.: 20.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1990, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 36.00 3.00 33.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 500.00 m², supr. neocupată: 500.00 m² 19.00      
    teren curte, supr. totală: 450.00 m², supr. neocupată: 389.00 m² 17.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 54.00 3.00 51.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume GHEORGHE GHEORGHE ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către ION PETRE Nr. rol 110
sat COSTESTII DIN VALE, strada CURCUBEULUI, nr. 105, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 204.00 20.00 184.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 157.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1980, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 82.00      
    clădire corp principal, supr.: 11.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1980, fără instalații, nerezidențială, cotă 2.00 - 113.00      
    anexă corp principal, supr.: 29.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1990, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - 5.00      
    anexă corp principal, supr.: 24.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1990, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 4.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 182.00 18.00 164.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme 1601 ><= 2000 cm3 - HYUNDAI / sm: 7991572 ss: - 1975 cm3 182.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 32.00 3.00 29.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 807.00 m², supr. neocupată: 597.00 m² 31.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 440.00 m², T:2, P:30/1, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 428.00 41.00 387.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume ION PETRE ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către ALECU ION +TH Nr. rol 111
sat COSTESTII DIN VALE, strada CURCUBEULUI, nr. 106, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 5.00 0.00 5.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 24.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1990, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 5.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 19.00 1.00 18.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 500.00 m², supr. neocupată: 476.00 m² 19.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 34.00 1.00 33.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume ALECU ION +TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către IONITA VIORICA Nr. rol 112
sat COSTESTII DIN VALE, strada CURCUBEULUI, nr. 108, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 35.00 3.00 32.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 51.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1996, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 29.00      
    clădire corp principal, supr.: 32.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1994, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 6.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 182.00 18.00 164.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme 1601 ><= 2000 cm3 - AUDI A 6 / sm: 055011 ss: WAUZZZ4G2CN043509 - 1968 cm3 182.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 227.00 21.00 206.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume IONITA VIORICA ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către STOICA ATENA+TH Nr. rol 113
sat COSTESTII DIN VALE, strada CURCUBEULUI, nr. 108A, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 21.00 2.00 19.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 36.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1999, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 21.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 31.00 2.00 29.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume STOICA ATENA+TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către GHEORGHE DANUT+TH Nr. rol 114
sat COSTESTII DIN VALE, strada CURCUBEULUI, nr. 109, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 11.00 1.00 10.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 40.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1996, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 8.00      
    anexă corp principal, supr.: 20.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1980, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 3.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 21.00 1.00 20.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume GHEORGHE DANUT+TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către NAE ALEXANDRU Nr. rol 115
sat COSTESTII DIN VALE, strada CURCUBEULUI, nr. 110, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 45.00 4.00 41.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 72.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1997, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 42.00      
    anexă corp principal, supr.: 20.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1980, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 3.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 55.00 4.00 51.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume NAE ALEXANDRU ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către CALIN CRISTIAN Nr. rol 116
sat COSTESTII DIN VALE, strada CURCUBEULUI, nr. 111, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 10.00 1.00 9.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 50.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1994, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 10.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 182.00 18.00 164.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme 1601 ><= 2000 cm3 - VOLKSWAGEN SHARAN TDI / sm: 383046 ss: WVWZZZ7MZ1V028385 - 1896 cm3 182.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 202.00 19.00 183.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume CALIN CRISTIAN ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către CALIN FLORIN Nr. rol 117
sat COSTESTII DIN VALE, strada CURCUBEULUI, nr. 112, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 8.00 0.00 8.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 56.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1950, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 8.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 18.00 0.00 18.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume CALIN FLORIN ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către FERARU LUCIAN Nr. rol 118
sat COSTESTII DIN VALE, strada CURCUBEULUI, nr. 113, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 42.00 4.00 38.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 60.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2000, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 35.00      
    anexă corp principal, supr.: 40.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2000, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 7.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 98.00 9.00 89.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - OPEL CORSA / sm: 19H44998 ss: - 973 cm3 41.00      
    autoturisme <= 1600 cm3 - OPEL ASTRA-G-CC / sm: 19FM2167 ss: WOLOTGF485G110514 - 1364 cm3 57.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 150.00 13.00 137.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume FERARU LUCIAN ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către ONICA MARIANA VALENTINA Nr. rol 119
sat COSTESTII DIN VALE, strada CURCUBEULUI, nr. 114, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 10.00 1.00 9.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 50.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1994, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 10.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 20.00 1.00 19.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume ONICA MARIANA VALENTINA ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către NASTASE GHEORGHITA Nr. rol 120
sat COSTESTII DIN VALE, strada CURCUBEULUI, nr. 115, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 26.00 2.00 24.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 40.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2000, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 23.00      
    anexă corp principal, supr.: 15.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2000, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 3.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 36.00 2.00 34.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume NASTASE GHEORGHITA ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către DUMITRU CONSTANTIN Nr. rol 121
sat COSTESTII DIN VALE, strada CURCUBEULUI, nr. 116, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
AMENZI CIRCULATIE 290.00 0.00 290.00 21.21.02.06
termen 31.12
    amenzi circulatieP.V.: PDBX/243213 din 10.11.2018, POL TITU 290.00      
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 23.00 2.00 21.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 40.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1999, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 23.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 323.00 2.00 321.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume DUMITRU CONSTANTIN ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către VASILE JAN+TH Nr. rol 122
sat COSTESTII DIN VALE, strada CURCUBEULUI, nr. 117, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 12.00 1.00 11.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 20.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1996, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 12.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 22.00 1.00 21.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume VASILE JAN+TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către VASILE CONSTANTIN+TH Nr. rol 123
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 118, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 7.00 0.00 7.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 35.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1965, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 5.00      
    anexă corp principal, supr.: 15.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1968, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 28.00 2.00 26.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 650.00 m², supr. neocupată: 615.00 m² 25.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 1850.00 m², T:0, P:-, L:- 3.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 45.00 2.00 43.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume VASILE CONSTANTIN+TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către ILIE MARIAN Nr. rol 124
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 119, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 6.00 0.00 6.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 24.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1993, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 5.00      
    anexă corp principal, supr.: 16.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1993, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 876.00 87.00 789.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme 2001 ><= 2600 cm3 - FORD GALAXY / sm: FARA ss: WF0GXXPSSG1D97725 - 2295 cm3 876.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 892.00 87.00 805.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume ILIE MARIAN ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către GHEORGHE NUTA+TH Nr. rol 125
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 120, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 9.00 0.00 9.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 42.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1993, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 8.00      
    anexă corp principal, supr.: 14.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1993, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 65.00 6.00 59.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - AUDI A4 / sm: 124881 ss: WAUZZZ8DZSA026565 - 1598 cm3 65.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 84.00 6.00 78.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume GHEORGHE NUTA+TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către BAICU ION Nr. rol 126
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 121, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
AMENZI CIRCULATIE 100.00 0.00 100.00 21.21.02.06
termen 31.12
    amenzi circulatieP.V.: JO/1326076 din 07.11.2018, BAICU MARIAN ARMANDO 100.00      
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 5.00 0.00 5.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 24.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1994, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 5.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 115.00 0.00 115.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume BAICU ION ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către STOICA VIORICA+TH Nr. rol 127
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 122, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 9.00 0.00 9.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 36.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1999, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 7.00      
    anexă corp principal, supr.: 10.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2000, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 19.00 0.00 19.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume STOICA VIORICA+TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către BAICU GHEORGHE Nr. rol 128
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 123, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 20.00 2.00 18.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 45.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1967, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 18.00      
    anexă corp principal, supr.: 15.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1980, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 40.00 4.00 36.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 500.00 m², supr. neocupată: 500.00 m² 19.00      
    teren curte, supr. totală: 540.00 m², supr. neocupată: 480.00 m² 21.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 70.00 6.00 64.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume BAICU GHEORGHE ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către VOICU ELENA Nr. rol 129
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 124, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 3.00 0.00 3.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 16.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1997, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 3.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 13.00 0.00 13.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume VOICU ELENA ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către STOICA VASILE+TH Nr. rol 130
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 125, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 30.00 3.00 27.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 48.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1993, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 28.00      
    anexă corp principal, supr.: 12.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1993, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 38.00 3.00 35.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 500.00 m², supr. neocupată: 500.00 m² 19.00      
    teren curte, supr. totală: 500.00 m², supr. neocupată: 440.00 m² 19.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 78.00 6.00 72.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume STOICA VASILE+TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către PANDELE AUREL Nr. rol 131
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 126, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 32.00 3.00 29.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 5720.00 m², T:0, P:-, L:- 32.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 3.00 0.00 3.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 1496.00 m², T:0, P:-, L:- 3.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 45.00 3.00 42.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume PANDELE AUREL ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către STOICA MARIA+TH Nr. rol 132
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 127, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 4.00 0.00 4.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 28.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1955, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 4.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 39.00 3.00 36.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 500.00 m², supr. neocupată: 500.00 m² 19.00      
    teren curte, supr. totală: 465.00 m², supr. neocupată: 437.00 m² 18.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/, supr.: 1033.00 m², T:0, P:-, L:- 2.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 53.00 3.00 50.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume STOICA MARIA+TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către SANDU NICOLAE VIOREL Nr. rol 133
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 128, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 78.00 7.00 71.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 90.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2010, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 52.00      
    clădire corp principal, supr.: 40.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1993, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 23.00      
    anexă corp principal, supr.: 15.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2000, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 3.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 73.00 7.00 66.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - OPEL ASTRA / sm: 20AM04B0 ss: WOL0TGF4836057044 - 1598 cm3 65.00      
    motociclete, tricicluri, cvadricicluri <= 1600 cmc - MOTOSCUTER / sm: 9551 ss: - 49 cm3 8.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 29.00 2.00 27.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 5140.00 m², T:8/2, P:30, L:- 29.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 26.00 2.00 24.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 550.00 m², supr. neocupată: 405.00 m² 21.00      
    teren intravilan,arabil zona d,rang:4/-t.i., supr.: 2810.00 m², T:1, P:13/1, L:- 5.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 216.00 18.00 198.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume SANDU NICOLAE VIOREL ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către SANDU DANIEL+TH Nr. rol 134
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRACIUNEILOR, nr. 129, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 17.00 1.00 16.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 30.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1993, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 17.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 27.00 1.00 26.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume SANDU DANIEL+TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către DEF.ILIE PETRE Nr. rol 136
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 131, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 40.00 4.00 36.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 72.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1971, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 39.00      
    anexă corp principal, supr.: 15.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1991, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 58.00 5.00 53.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 503.00 m², supr. neocupată: 416.00 m² 29.00      
    teren curte, supr. totală: 500.00 m², supr. neocupată: 500.00 m² 29.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 108.00 9.00 99.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume DEF.ILIE PETRE ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către RADUCANU ELENA - IORGU IONEL(DEF.IORGU MARIN) Nr. rol 137
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 132, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 29.00 2.00 27.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 55.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1935, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 23.00      
    anexă corp principal, supr.: 28.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1980, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 4.00      
    anexă corp principal, supr.: 30.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1980, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 58.00 5.00 53.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 500.00 m², supr. neocupată: 387.00 m² 29.00      
    teren curte, supr. totală: 500.00 m², supr. neocupată: 500.00 m² 29.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 97.00 7.00 90.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume RADUCANU ELENA - IORGU IONEL(DEF.IORGU MARIN) ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către NASTASE MIHAIL Nr. rol 138
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 133, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
AMENZI CIRCULATIE 1305.00 0.00 1305.00 21.21.02.06
termen 31.12
    amenzi circulatieP.V.: PBX/766108 din 18.10.2018, MAI MUN BUCURESTI 1305.00      
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 122.00 12.00 110.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 200.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1999, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 122.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 114.00 11.00 103.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - OPEL CORSA / sm: 19U07845 ss: WOLOXCF0824021984 - 1199 cm3 49.00      
    autoturisme <= 1600 cm3 - OPEL ZAFIRA-A / sm: FARA SERIE ss: WOLOTGF75Y2103658 - 1598 cm3 65.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 1551.00 23.00 1528.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume NASTASE MIHAIL ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către NASTASE ELENA+TH Nr. rol 139
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 134, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 66.00 6.00 60.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 24.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1989, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 5.00      
    clădire corp principal, supr.: 100.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2013, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 61.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 182.00 18.00 164.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme 1601 ><= 2000 cm3 - AUDI B8 / sm: 270975 ss: WAUZZZ8T5EA072889 - 1968 cm3 182.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 41.00 4.00 37.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 698.00 m², supr. neocupată: 574.00 m² 41.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 299.00 28.00 271.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume NASTASE ELENA+TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către MAZARACHE VASILICA+TH Nr. rol 141
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 135, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
AMENZI CIRCULATIE 200.00 0.00 200.00 21.21.02.06
termen 31.12
    amenzi circulatieP.V.: PDBY/44965 din 28.10.2018, PP DRAGODANA 200.00      
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 7.00 0.00 7.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 32.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1959, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 5.00      
    anexă corp principal, supr.: 15.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 2000, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
    anexă corp principal, supr.: 12.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1963, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 1.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 42.00 4.00 38.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 713.00 m², supr. neocupată: 654.00 m² 42.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 259.00 4.00 255.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume MAZARACHE VASILICA+TH ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către DEF.LUPU MARIN (LUPU MANDA) Nr. rol 142
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 136, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 182.00 18.00 164.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme 1601 ><= 2000 cm3 - VOLKSWAGEN GOLF / sm: 224288 ss: WVWZZZ1KZ5W018142 - 1896 cm3 182.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 192.00 18.00 174.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume DEF.LUPU MARIN (LUPU MANDA) ,
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către DEF.CRACIUN NICULINA+TH (CRACIUN GEORGETA) Nr. rol 143
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 137, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 24.00 2.00 22.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 16.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2013, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 10.00      
    clădire corp principal, supr.: 32.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 1968, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 14.00      
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT PERSOANE FIZICE 57.00 5.00 52.00 21.03.02.03
termene 01.04,30.09
    autoturisme <= 1600 cm3 - CHEVROLET KALOS / sm: 363284K ss: KL1SF69715B453519 - 1399 cm3 57.00      
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN PERS FIZICE 28.00 2.00 26.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren extravilan,arabil zona a/, supr.: 5000.00 m², T:0, P:-, L:- 28.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 22.00 2.00 20.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 366.00 m², supr. neocupată: 318.00 m² 21.00      
    teren intravilan,arabil zona c,rang:4/, supr.: 300.00 m², T:0, P:-, L:- 1.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 141.00 11.00 130.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și prenume DEF.CRACIUN NICULINA+TH (CRACIUN GEORGETA)
B.I./A.I./C.I. serie ____ nr. ___________.  
Semnătură contribuabil ______________________  
Data __/__/____ sau  
Numărul și data confirmării de primire: ________________________.  

 

ROMÂNIA PERSOANA CARE POATE FI CONTACTATĂ
JUDEȚUL DAMBOVITA MARIN DIANA
U.A.T. COSTESTII DIN VALE TELEFON
e-mail
COSTESTII DIN VALE ÎNTRE ORELE 09-15
NR. DIN
 
DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2019
PENTRU STABILIREA IMPOZITELOR/TAXELOR DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
 
Către DEF.CRACIUN ILIE+TH (CRACIUN MIRELA ,CRACIUN MARIA) Nr. rol 144
sat COSTESTII DIN VALE, strada CRIZANTEMELOR, nr. 138, județul DAMBOVITA
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COSTESTII DIN VALE.
Obligație bugetară Impunere Bonificație Rest de plată Cont IBAN
0 1 2 3 4
IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE 5.00 0.00 5.00 21.03.02.02
termene 01.04,30.09
    clădire corp principal, supr.: 18.00 m², din lemn,caramida nearsa,valatuci,paianta, anul: 1960, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 3.00      
    anexă corp principal, supr.: 9.00 m², din beton armat si cadre din beton, anul: 2000, fără instalații, rezidențială, cotă 0.10 - , fara activitate economica 2.00      
IMPOZIT TEREN INTRAVILAN PERSOANE FIZICE 18.00 1.00 17.00 21.03.02.09
termene 01.04,30.09
    teren curte, supr. totală: 309.00 m², supr. neocupată: 282.00 m² 18.00      
TAXA PROTECTIE CIVILA 10.00 0.00 10.00 21.03.02.30
termen 31.12
    taxa protectie civila 10.00      
total general 33.00 1.00 32.00  
         Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilul datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii până la data plății. Accesoriile reprezintă obligații bugetare de plată în sarcina contribuabilului.
         Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
         Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
         Alte mențiuni ale organului fiscal:
 
Conducătorul organului fiscal, Întocmit,
TOMA MATEI MARIN DIANA
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Nume și pre